Nyheter

Marknadsläget just nu!
2022-04-08

Nedstängningar i Kina på grund av covid gör att så många lastcontainrar samlats i landets hamnar att lastbilsförare inte kan ta sig fram.

I Kinas största hamn i Shanghai ansamlas containrar fyllda med kemikalier och frysta livsmedel på grund av stadens covid-nedstängning och virustester av förare gör att lastbilar inte kan köras fram till hamnen och hämta gods.

På onsdagen sade Ocean Network Express att brist på lastbilar som kan transportera containrar från hamnen hindrar godkännande av import. Hamnen fungerar normalt, men det kritiskt höga antalet av containrar. 

Shanghai är nu epicentrum för det värsta utbrottet av covid-19 i Kina på två år, bara på onsdagen rapporterades 20 000 nya fall. Även företag i staden drabbas av bristen på lastbilar. Lastbilar som flyttar råvaror från hamnar till fabriker i landet utgör en avgörande del av Kinas leveranskedjor och bristen bidrar troligtvis till att fartygsköer utanför Kina ökar och orsakar ännu mer förseningar och högre fraktpriser.

Enligt Speditörer försenas leverans och retur av containrar till hamnar också av skärpta restriktioner för lastbilsförare i andra delar av Kina.

Marknadsläget just nu!
2022-03-14

 Information gällande leveranserna från Kina.
  Det är ännu ett allvarligt utbrott av covid i Kina just nu.

Från och med idag har vi fått besked från Shini att de var tvungna att tillfälligt stoppa produktionen. Det är inte möjligt att lasta Containrarna och skicka dem,vilket kommer att orsaka allvarliga förseningar.  
Samma situation är med kurirer som DHL. De slutade plocka ut paketen just nu.

Regeringens restriktioner gäller för närvarande till 21.03.2022 men det är okänt om de kommer att förlängas eller inte.

 Observera att fabriksbeställningarna är i paus och vi vet inte när de kommer att skickas till oss och vi har tyvärr inget inflytande på denna situation.

Vi arbetar mycket nära Shini China för att prioritera de mest brådskande beställningarna som ska skickas så snart det är möjligt.
Vi är ledsna att vi inte har bättre nyheter i denna redan svåra tid.  
Om ni har några frågor är du välkommen att kontakta oss.
 
 Marknadsläget !

2022-02-11

I nästan två år nu har vi levt tillsammans i en pandemi och dess oförutsägbara konsekvenser. Vi hoppas nu alla på att en återgång till en mer normal tillvaro är nära. Utan oklara leveranstider, betydande prisökningar och färre negativa rubriker. Tyvärr är verkligheten en helt annan. Under det kommande halvåret kommer det fortsatt råda komponentbrist, brist på vissa råvaror, problem med ledtider och energibrist.


Energikris betyder skenande priser. Det råder brist på gas/drivmedel samtidigt som det sker en utfasning av kärnkraft. Det påverkar hela ledet, från drivmedel/ transporter, produktion, avverkning, vidareförädling av produkter.

Kina har infört nya regler för arbetstider och sänkt den maximala arbetstiden/månad för sina arbetare. Det i kombination med att Kina har delat in landets provinser i energi zoner där varje zon har fått begränsningar i tillgång till energi. Detta har lett till att många fabriker för närvarande inte kan köra full produktion. Även andra länder i Asien har vissa problem med